Mobiliteit


Vitaal Verder staat klaar voor werkgevers en hun personeel. Onze disciplines richten zich op arbodienstverlening, arbeidsdeskundige diensten en mobiliteit en re-integratie.
Vitaal Verder Mobiliteit & Re-integratie komt graag in gesprek bij werkgevers waar een re-integratievraagstuk ligt m.b.t. re-integratie 1e spoor, 2e spoor of outplacement. Lees verder

2e Spoor


Ziek zijn is voor niemand prettig. Voor de werknemer niet, maar ook voor de werkgever niet. Helemaal niet als het gaat om ziekte, waardoor de werknemer mogelijk niet terug kan keren in de organisatie.
Op het moment dat een werknemer door ziekte of gebrek het eigen werk (ook wel de bedongen arbeid genoemd) niet kan uitvoeren en zich ziek lees verder

Outplacement


Op het moment dat een werkgever en een werknemer besluiten niet meer met elkaar verder te gaan, kan een outplacementtraject de juiste handvatten bieden. Met een outplacementtraject krijgt de werknemer de kans om een vervolgstap te maken in zijn of haar loopbaan. Binnen het traject zal natuurlijk aandacht zijn voor het psychische aspect in het kader van verandering en onzekerheid, lees verder

Over Vitaal Verder?


Vitaal Verder is een brede organisatie op het gebied van verzuimbegeleiding. Wij hebben als visie dat werk bijdraagt aan een goede vitaliteit van werkgever én werknemer. Vanuit dit oogpunt zijn wij de dienstverlener en vraagbaak voor de ondernemer en zijn personeel.

Nieuws

Iso gecertificeerd

Vitaal Verder is ISO gecertficeerd.

Lees meer

Corona nieuws

Corona nieuws

Wij willen u graag op de hoogte houden m.b.t. het corona virus Corona flyer Info Corona virus

Lees meer