Re-integratie 2e spoor

Ziek zijn is voor niemand prettig. Voor de werknemer niet, maar ook voor de werkgever niet. Helemaal niet als het gaat om ziekte, waardoor de werknemer mogelijk niet terug kan keren in de organisatie.
Op het moment dat een werknemer door ziekte of gebrek het eigen werk (ook wel de bedongen arbeid genoemd) niet kan uitvoeren en zich ziek meldt, geldt er voor de werkgever een loondoorbetalingsverplichting gedurende 104 weken. Naast de verplichte loondoorbetaling, wordt ook van de werkgever verwacht dat hij de werknemer ondersteuning biedt bij het vinden van ander passend werk.
In eerste instantie wordt gekeken naar mogelijkheden bij de eigen werkgever. Indien de werknemer niet kan re-integreren bij de eigen werkgever dient er gezocht te worden naar passend werk bij een andere werkgever. Dit noemen we externe re-integratie of re-integratie 2e spoor.
Dit is het moment om Vitaal Verder Mobiliteit & Re-integratie in te schakelen! Wij ondersteunen de werknemer binnen dit traject en geven hier met inzet van de werknemer gezamenlijk vorm aan. Alles binnen de eisen die gesteld worden binnen de Wet Verbetering Poortwachter.
Binnen een 2e spoor traject richten wij ons op de mogelijkheden van de werknemer en houden we rekening met de door de bedrijfsarts geduide beperkingen. Ook het arbeidsdeskundig onderzoek en het daaruit komende advies geeft richting aan onze ondersteuning in het traject.
Tijdens de coachingsgesprekken hebben we aandacht voor de mens, de beleving en de verwachtingen. Onze visie is dat vitaliteit werknemers en werkgevers verder brengt. Ook kunnen we instrumenten inzetten in het kader van beroepenoriëntatie en persoonlijkheidsanalyses. We beschikken over de juiste kennis en een goed regionaal netwerk om de werknemer te kunnen ondersteunen bij het zoeken naar passend werk. De kortste route naar werk is ons uitgangspunt.
Vitaal Verder wil de werknemer perspectief bieden naar de toekomst. Daarbij heeft Vitaal Verder de kennis en drive in huis dat te doen wat in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WvP) van een werkgever en werknemer verlangd wordt.
Vitaal Verder Mobiliteit & Re-integratie biedt trajecten vanaf 6 maanden tot aan einde wachttijd, afhankelijk van uw wens.

2e Spoor. | Wat doen wij | Outplacement

Vraag informatie aan

Adres
Gerard Hollinkstraat 5
7575 BB Oldenzaal
0541-571058

email: mobiliteit@vitaalverder.nl

KvK
66531950
Bank
ABN AMRO
NL25 ABNA 0806 0530 38

Algemene Leveringsvoorwaarden

Klacht?
Compliment?

Privacyreglement downloaden?
Privacyreglement

Nieuwsbrief ontvangen ?
Schrijf u hier in

Nieuwsbrief downloaden
Nieuwsbrief najaar 2020