Outplacement

Op het moment dat een werkgever en een werknemer besluiten niet meer met elkaar verder te gaan, kan een outplacementtraject de juiste handvatten bieden. Met een outplacementtraject krijgt de werknemer de kans om een vervolgstap te maken in zijn of haar loopbaan. Binnen het traject zal natuurlijk aandacht zijn voor het psychische aspect in het kader van verandering en onzekerheid, maar nadrukkelijk ook voor de kansen die het biedt. In een outplacementtraject wordt van deelnemers verwacht na te denken over de arbeidstoekomst en welke stappen er gezet dienen te worden.
Het outplacementtraject is vaak aanleiding om opnieuw te kijken naar loopbaankeuzes. Sluiten ze wel aan bij de persoonskenmerken en is dit de richting die men nog steeds ambieert? Werk moet meer energie opleveren dan kosten, dat is onze stelregel.
Vitaal Verder Mobiliteit & Re-integratie geeft samen met de werknemer vorm aan de vooraf gestelde (sub)doelen. Het uitgangspunt is het vinden van een nieuwe baan, maar we richten ons ook op het krijgen van inzicht in drijfveren en persoonskenmerken. Met deze kennis kunnen we gerichter en duurzamer aan de slag.
Na een uitgebreid kennismakingsgesprek analyseren we de situatie en bekijken we welke aanpak het beste aansluit bij de persoon en de ontstane situatie. Verschillende testen en analyses kunnen we inzetten om aansluitend zo efficiënt mogelijk de arbeidsmarkt te benaderen.
Vitaal Verder Mobiliteit & Re-integratie is betrokken bij de testen, de analyses en het vormgeven aan een aansprekend basis cv. Men krijgt advies over het aanpassen van het cv gericht op de specifieke vacatures. Verder is er ondersteuning bij het in kaart brengen van interessante werkgevers en vacatures. Middels coachingsgesprekken wordt de kandidaat in zijn kracht gezet m.b.t. sollicitatie en presentatie. Alles met als doel "je beste ik" in de etalage te zetten!
Onze goede netwerk wordt beschikbaar gesteld voor onze kandidaten.

2e Spoor. | Wat doen wij | Outplacement

Vraag informatie aan

Adres
Gerard Hollinkstraat 5
7575 BB Oldenzaal
0541-571058

email: mobiliteit@vitaalverder.nl

KvK
66531950
Bank
ABN AMRO
NL25 ABNA 0806 0530 38

Algemene Leveringsvoorwaarden

Klacht?
Compliment?

Privacyreglement downloaden?
Privacyreglement

Nieuwsbrief ontvangen ?
Schrijf u hier in

Nieuwsbrief downloaden
Nieuwsbrief najaar 2020